Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 18/10/2019

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje informacje dla zaakceptowanych podwykonawców:

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 25 października 2019r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez Warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

 

Komunikat jest zamieszczony stronie internetowej GDDKIA: www.gddkia.gov.pl/pl/a/35451/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/