Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 06/05/2019

Informacje dla Podwykonawców


Informujemy, że na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiony został „Serwis dla podwykonawców” oraz umieszczony został ,,Poradnik dla podwykonawców''. Zebrane są tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Poniżej zamieszczone są linki:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/