Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 01/10/2020

Okres Wykonywania Robót


W związku z otrzymaniem Zamiennego Pozwolenia na Budowę okres Wykonywania Robót rozpoczyna się z dniem 01.10.2020.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/