Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Niedziela, 06/09/2020

Prace na obiekcie mostowym WG-6


W pierwszym tygodniu września Wykonawca przystąpił do montażu poprzecznic i zasypki korpusu przyczółka


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/