Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 05/07/2021

Prace przy obiekcie mostowym WD-5b/PZDs w km 4+210,13


W pierwszej połowie lipca Wykonawca przystąpił do montażu zbrojenia


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/