Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 29/03/2021

Prace przy Obiekcie mostowym WG-1 w km 1+436.25


W drugiej połowie marca Wykonawca przystąpił do zbrojenia korpusu i ścianki zaplecznej w osi 2L

 


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/