Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 13/11/2020

Prace przy przejściu dla zwierząt w kilometrze 5+220


Wykonawca w pierwszej połowie listopada wykonał izolację cienką, zasypki przepustu, drenaż oraz punkty wysokościowe przejścia dla zwierząt w kilometrze 5+220.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/