Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 06/09/2021

Roboty drogowe na łącznicy S.C od km 0+200 do km 0+330.


W pierwszej połowie września Wykonawca przystąpił do podbudowy z kruszywa 0-31,5mm - warstwa projektowa - Łącznica S.C. od km 0+200 do km 0+330.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/