Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 18/10/2021

Roboty drogowe w km 0+000 - 0+175


Wykonawca w drugiej połowie pażdziernika przystąpił do wykonania podbudowy z kruszywa 0/31-5mm śr gr10 cm -warstwa projektowa - układarka, wraz zgęszczeniem (walce)  - Łącznica SB - S.L.P 


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/