Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 04/10/2021

Roboty drogowe w km 0+140 do km 0+450


Wykonawca w pierwszej połowie pażdziernika przystąpił do Wykonania AC 16W - gr 5 cm ( układarka) wraz z zagęszczeniem (walce) - warstwa projektowa  -DD1 (310mb*4,0m)  S.L.P 


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/