Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 09/05/2022

Roboty drogowe w km 0+250


Wykonawca w pierwszej połowie maja przystąpiił do wykonania AC16W  - gr 8 cm (układarka) wraz z zagęszczeniem (walce) - warstwa projektowa  - DD5 - (50mb*3,6m)


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/