Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 02/05/2022

Roboty drogowe w km 0+300


Wykonawca w pierwszej połowie maja przystąpił do humusowania skarp i terenów płaskich  DD4 str.L


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/