Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Środa, 03/06/2020

Świadectwo Przejęcia Robót


W dnniu 02.06.2020 r. Inżynier Kontraktu na wniosek Wykonawcy wystawił  Świadectwo Przejęcia Robót dla Kontraktu "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo - kolejowy w Skarżysku -Kamiennej" oznajmiając, że roboty zostały Wykonane prawidłowo.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/